TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ NTECH

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MỚI

TOP Doanh Nghiệp Uy Tín Việt Nam Thương hiệu Mạnh ASEAN STRONG BRANDS 2022 NTECH GROUP - SINCE 2002
BỘ LƯU ĐIỆN UPS OFFLINE - LINE INTERACTIVE UPS 1200-2200VA

BỘ LƯU ĐIỆN UPS OFFLINE - LINE INTERACTIVE UPS 1200-2200VA

 • Hãng: MAKELSAN
 • Công xuất: 1200VA - 2200VA
 • Xuất xứ: Turkey - EU
Liên hệ
BỘ LƯU ĐIỆN UPS ONLINE POWERPACK SE & SE RT SERIES 1/2/3KVA

BỘ LƯU ĐIỆN UPS ONLINE POWERPACK SE & SE RT SERIES 1/2/3KVA

 • Hãng: MAKELSAN
 • Công xuất: 1 - 3 kVA
 • Xuất xứ: Turkey - EU
Liên hệ
BỘ LƯU ĐIỆN UPS ONLINE POWERPACK SE & SE RT SERIES 6kVA/10kVA 1:1 PHA

BỘ LƯU ĐIỆN UPS ONLINE POWERPACK SE & SE RT SERIES 6kVA/10kVA 1:1 PHA

 • Hãng: MAKELSAN
 • Công xuất: 6kVA - 10kVA
 • Xuất xứ: Turkey - EU
Liên hệ
BỘ LƯU ĐIỆN UPS ONLINE MAKELSAN POWERPACK SE 10kVA - 15kVA - 20kVA

BỘ LƯU ĐIỆN UPS ONLINE MAKELSAN POWERPACK SE 10kVA - 15kVA - 20kVA

 • Hãng: MAKELSAN
 • Công xuất: 10kVA - 15kVA - 20kVA
 • Xuất xứ: Turkey - EU
Liên hệ
BỘ LƯU ĐIỆN UPS ONLINE BOXER S SERIES 10kVA - 15kVA - 20kVA

BỘ LƯU ĐIỆN UPS ONLINE BOXER S SERIES 10kVA - 15kVA - 20kVA

 • Hãng: MAKELSAN
 • Công xuất: 10kVA - 15kVA - 20kVA
 • Xuất xứ: Turkey - EU
Liên hệ
BỘ LƯU ĐIỆN UPS MAKELSAN BOXER SERIES 10kVA - 120kVA

BỘ LƯU ĐIỆN UPS MAKELSAN BOXER SERIES 10kVA - 120kVA

 • Hãng: MAKELSAN
 • Công xuất: 10kVA - 120kVA
 • Xuất xứ: Turkey - EU
Liên hệ
BỘ LƯU ĐIỆN UPS ONLINE LEVELUPS SERIES 10kVA - 1000kVA

BỘ LƯU ĐIỆN UPS ONLINE LEVELUPS SERIES 10kVA - 1000kVA

 • Hãng: MAKELSAN
 • Công xuất: 10kVA - 1000KVA (3:3 PHASE)
 • Xuất xứ: Turkey - EU
Liên hệ
BỘ LƯU ĐIỆN UPS MAKELSAN LEVELUPS T3 | T4 SERIES 10kVA - 200kVA

BỘ LƯU ĐIỆN UPS MAKELSAN LEVELUPS T3 | T4 SERIES 10kVA - 200kVA

 • Hãng: MAKELSAN
 • Công xuất: 10kVA - 200kVA
 • Xuất xứ: Turkey - EU
Liên hệ
BỘ LƯU ĐIỆN UPS MODULE MAKELSAN PM SERIES 10kVA - 2080kVA

BỘ LƯU ĐIỆN UPS MODULE MAKELSAN PM SERIES 10kVA - 2080kVA

 • Hãng: MAKELSAN
 • Công xuất: 10kVA - 2080kVA
 • Xuất xứ: Turkey - EU
Liên hệ
BỘ ỔN ĐỊNH ĐIỆN ÁP MST SERIES 10 - 2000 kVA (STATIC VOLTAGE STABILIZER)

BỘ ỔN ĐỊNH ĐIỆN ÁP MST SERIES 10 - 2000 kVA (STATIC VOLTAGE STABILIZER)

 • Hãng: MAKELSAN
 • Công xuất: 10 - 2000kVA
 • Xuất xứ: Turkey - EU
Liên hệ
BỘ LƯU ĐIỆN UPS BORRI B8031FXS 10kjVA 3:1 / 3:3

BỘ LƯU ĐIỆN UPS BORRI B8031FXS 10kjVA 3:1 / 3:3

 • Hãng: BORRI
 • Công xuất: 10kVA - 20kVA 3:1 / 3:3
 • Xuất xứ: ITALY - EU
Liên hệ
BỘ LƯU ĐIỆN UPS INGENIO COMPACT 10kVA-20kVA.3 PHA

BỘ LƯU ĐIỆN UPS INGENIO COMPACT 10kVA-20kVA.3 PHA

 • Hãng: BORRI
 • Công xuất: 10kVA - 20kVA 3:3
 • Xuất xứ: ITALY - EU
Liên hệ
BỘ LƯU ĐIÊN UPS INGENIO PLUS SERIES 30kVA-160kVA 3 PHA

BỘ LƯU ĐIÊN UPS INGENIO PLUS SERIES 30kVA-160kVA 3 PHA

 • Hãng: BORRI
 • Công xuất: 30kVA - 160kVA 3:3
 • Xuất xứ: ITALY -EU
Liên hệ
BỘ LƯU ĐIỆN UPS INGENIO MAX SERIES 200kVA-500kVA 3:3 PHA

BỘ LƯU ĐIỆN UPS INGENIO MAX SERIES 200kVA-500kVA 3:3 PHA

 • Hãng: BORRI
 • Công xuất: 200kVA - 500kVA 3:3
 • Xuất xứ: ITALY - EU
Liên hệ
BỘ LƯU ĐIỆN UPS B9000FXS 60-300KVA & B9600FXS 400kVA-800kVA

BỘ LƯU ĐIỆN UPS B9000FXS 60-300KVA & B9600FXS 400kVA-800kVA

 • Hãng: BORRI
 • Công xuất: 60kVA - 800kVA 3:3
 • Xuất xứ: ITALY - EU
Liên hệ
BỘ LƯU ĐIỆN UPS TESCOM TEOS+ 100 & TEOS+ 100RT SERIES 6kVA-10kVA

BỘ LƯU ĐIỆN UPS TESCOM TEOS+ 100 & TEOS+ 100RT SERIES 6kVA-10kVA

 • Hãng: TESCOM
 • Công xuất: 6kVA - 10kVA
 • Xuất xứ: Turkey - EU
Liên hệ
BỘ LƯU ĐIỆN UPS TESCOM TEOS+ 200RT SERIES 10kVA-20kVA

BỘ LƯU ĐIỆN UPS TESCOM TEOS+ 200RT SERIES 10kVA-20kVA

 • Hãng: TESCOM
 • Công xuất: 10kVA - 20kVA
 • Xuất xứ: Turkey - EU
Liên hệ
BỘ LƯU ĐIỆN UPS TESCOM DS POWER 200SH SERIES 10kVA-20kVA 3:1

BỘ LƯU ĐIỆN UPS TESCOM DS POWER 200SH SERIES 10kVA-20kVA 3:1

 • Hãng: TESCOM
 • Công xuất: 10kVA - 20kVA 3:1
 • Xuất xứ: Turkey - EU
Liên hệ
BỘ LƯU ĐIỆN UPS TESCOM DS POWER H SERIES 10kVA - 500kVA

BỘ LƯU ĐIỆN UPS TESCOM DS POWER H SERIES 10kVA - 500kVA

 • Hãng: TESCOM
 • Công xuất: 10kVA - 500kVA
 • Xuất xứ: Turkey - EU
Liên hệ
BỘ LƯU ĐIỆN UPS TESCOM MODULE MTI250 - MTI300 - MTI500 SERIES 25kVA - 1500kVA

BỘ LƯU ĐIỆN UPS TESCOM MODULE MTI250 - MTI300 - MTI500 SERIES 25kVA - 1500kVA

 • Hãng: TESCOM
 • Công xuất: 25kVA - 1500kVA
 • Xuất xứ: Turkey - EU
Liên hệ
TỦ SẠC ẮC QUY PMI - TURKEY 12VDC/10-400A

TỦ SẠC ẮC QUY PMI - TURKEY 12VDC/10-400A

 • Hãng: PMI
 • Công xuất: 12VDC/10-400A
 • Xuất xứ: Turkey - EU
Liên hệ
TỦ SẠC ẮC QUY PMI - TURKEY 24VDC/10-400A

TỦ SẠC ẮC QUY PMI - TURKEY 24VDC/10-400A

 • Hãng: PMI
 • Công xuất: 24VDC/10-400A
 • Xuất xứ: Turkey - EU
Liên hệ
TỦ SẠC ẮC QUY PMI - TURKEY 48VDC/10-400A

TỦ SẠC ẮC QUY PMI - TURKEY 48VDC/10-400A

 • Hãng: PMI
 • Công xuất: 48VDC/10-400A
 • Xuất xứ: Turkey - EU
Liên hệ
TỦ SẠC ẮC QUY PMI - TURKEY 110VDC/10-1000A

TỦ SẠC ẮC QUY PMI - TURKEY 110VDC/10-1000A

 • Hãng: PMI
 • Công xuất: 110VDC/10-1000A
 • Xuất xứ: Turkey - EU
Liên hệ
TỦ SẠC ẮC QUY PMI - TURKEY 220VDC/10-1000A

TỦ SẠC ẮC QUY PMI - TURKEY 220VDC/10-1000A

 • Hãng: PMI
 • Công xuất: 220VDC/10-1000A
 • Xuất xứ: Turkey - EU
Liên hệ
ẮC QUY CHì ACID HÃNG DYNEX - EXIDE - INDIA - DÒNG EP 12V

ẮC QUY CHì ACID HÃNG DYNEX - EXIDE - INDIA - DÒNG EP 12V

 • Hãng: DYNEX - EXIDE - India
 • Công xuất: 12V | 7,5 - 200Ah (loại AGM VRLA)
 • Xuất xứ: India
Liên hệ
ẮC QUY CHì ACIDE - GEL HÃNG DYNEX - EXIDE - INDIA - DÒNG OPzV 2V

ẮC QUY CHì ACIDE - GEL HÃNG DYNEX - EXIDE - INDIA - DÒNG OPzV 2V

 • Hãng: DYNEX - EXIDE - India
 • Công xuất: OPzV 2V | 200 - 3000Ah
 • Xuất xứ: India
Liên hệ
ẮC QUY CHì ACIDE - GEL HÃNG DYNEX - EXIDE - INDIA - DÒNG OPzS 2V

ẮC QUY CHì ACIDE - GEL HÃNG DYNEX - EXIDE - INDIA - DÒNG OPzS 2V

 • Hãng: DYNEX - EXIDE - India
 • Công xuất: OPzS 2V | 100 - 3200Ah
 • Xuất xứ: India
Liên hệ
ẮC QUY CHÌ ACID MAKELSAN - TURKEY DÒNG FM 12V

ẮC QUY CHÌ ACID MAKELSAN - TURKEY DÒNG FM 12V

 • Hãng: MAKELSAN
 • Công xuất: 12Volt / 7Ah - 200Ah (loại AGM VRLA)
 • Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ - Châu Âu
Liên hệ
ẮC QUY KIỀM NI-Cd 1,2V HÃNG PMI - TURKEY

ẮC QUY KIỀM NI-Cd 1,2V HÃNG PMI - TURKEY

 • Hãng: PMI
 • Công xuất: 1,2V / 5Ah - 1200Ah
 • Xuất xứ: TURKEY - EU
Liên hệ
ẮC QUY CHì ACID HÃNG EXIDE - INDIA - DÒNG NMST 2V

ẮC QUY CHì ACID HÃNG EXIDE - INDIA - DÒNG NMST 2V

 • Hãng: EXIDE - India
 • Công xuất: 2V | 500 - 6000Ah (loại SMF VRLA)
 • Xuất xứ: India
Liên hệ
ẮC QUY KIỀM NI-CD HÃNG HENGMING - CHINA 1,2V

ẮC QUY KIỀM NI-CD HÃNG HENGMING - CHINA 1,2V

 • Hãng: HENGMING
 • Công xuất: 1,2V | 10 - 1200Ah (loại Ni-Cd)
 • Xuất xứ: Hengming - China
Liên hệ
ẮC QUY CHÌ ACID HÃNG VISION - VIỆT NAM - DÒNG CL 2V

ẮC QUY CHÌ ACID HÃNG VISION - VIỆT NAM - DÒNG CL 2V

 • Hãng: VISION
 • Công xuất: 2 Volt / 100Ah - 3000Ah (loại AGM VRLA)
 • Xuất xứ: VIỆT NAM
Liên hệ
ẮC QUY LITHIUM ION KPC - KOREA

ẮC QUY LITHIUM ION KPC - KOREA

 • Hãng: KPC - Hàn Quốc
 • Công xuất: 1 ~ 400 Ah
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
Liên hệ
HỆ THỐNG GIÁM SÁT ẮC QUY - BMS

HỆ THỐNG GIÁM SÁT ẮC QUY - BMS

 • Hãng: PMI
 • Công xuất:
 • Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ - Châu Âu
Liên hệ
Inverter PMI 5kVA

Inverter PMI 5kVA

 • Hãng: PMI
 • Công xuất: 5kva
 • Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ - Châu Âu
Liên hệ
Inverter PMI 10kVA

Inverter PMI 10kVA

 • Hãng: PMI
 • Công xuất: 10kVA
 • Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ - Châu Âu
Liên hệ
Converter PMI 110/220 VDC

Converter PMI 110/220 VDC

 • Hãng: PMI
 • Công xuất: 110/220 VDC
 • Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ - Châu Âu
Liên hệ
Converter PMI 220/48 VDC

Converter PMI 220/48 VDC

 • Hãng: PMI
 • Công xuất: 220/48 VDC
 • Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ - Châu Âu
Liên hệ
HOME UPS / INVERTER

HOME UPS / INVERTER

 • Hãng: MAKELSAN
 • Công xuất: 600 - 5000VA
 • Xuất xứ: Turkey
Liên hệ
MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL CGM - ITALY - SERIES P 100-200KVA 50HZ

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL CGM - ITALY - SERIES P 100-200KVA 50HZ

 • Hãng: CGM
 • Công xuất: 100kVA - 200kVA (50Hz)
 • Xuất xứ: Italy - EU
Liên hệ
MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL MAKELSAN - TURKEY - SERIES MJD 22-700KVA 50HZ

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL MAKELSAN - TURKEY - SERIES MJD 22-700KVA 50HZ

 • Hãng: MAKELSAN
 • Công xuất: 22kVA - 700kVA (50Hz)
 • Xuất xứ: Turkey - EU
Liên hệ
MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL MAKELSAN - TURKEY - SERIES MJB 500-750KVA 50HZ

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL MAKELSAN - TURKEY - SERIES MJB 500-750KVA 50HZ

 • Hãng: MAKELSAN
 • Công xuất: 500kVA - 750kVA (50Hz)
 • Xuất xứ: Turkey - EU
Liên hệ
MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL TEKSAN - TURKEY - SERIES BD 550-750KVA 50HZ

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL TEKSAN - TURKEY - SERIES BD 550-750KVA 50HZ

 • Hãng: Teksan
 • Công xuất: 550kVA - 750kVA (50Hz)
 • Xuất xứ: Turkey - EU
Liên hệ
MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL TEKSAN - TURKEY - SERIES TJ 825-1400KVA 50HZ

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL TEKSAN - TURKEY - SERIES TJ 825-1400KVA 50HZ

 • Hãng: Teksan
 • Công xuất: 825kVA - 1400kVA (50Hz)
 • Xuất xứ: Turkey - EU
Liên hệ
Năng lượng mặt trời AS-P72 310-345W Poly Solar Panel

Năng lượng mặt trời AS-P72 310-345W Poly Solar Panel

 • Hãng: ANKARA SOLAR
 • Công xuất: 310 - 345W
 • Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ -Châu Âu
Liên hệ
Năng lượng mặt trời AS-M60 280-310W Mono Solar Panel

Năng lượng mặt trời AS-M60 280-310W Mono Solar Panel

 • Hãng: ANKARA SOLAR
 • Công xuất: 280 - 310W
 • Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ -Châu Âu
Liên hệ
TẤM PIN MẶT TRỜI LP166*166-M-72-MH

TẤM PIN MẶT TRỜI LP166*166-M-72-MH

 • Hãng: LEAPTON
 • Công xuất: 430 - 450 (W)
 • Xuất xứ: JAPAN
Liên hệ
BỘ CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SOLAR CONVERTER 10-40KW

BỘ CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SOLAR CONVERTER 10-40KW

 • Hãng: TESCOM
 • Công xuất: 10/20/40KW
 • Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ - Châu Âu
Liên hệ
Bộ lưu điện năng lượng mặt trời HYBRID UPS DS300HB

Bộ lưu điện năng lượng mặt trời HYBRID UPS DS300HB

 • Hãng: TESCOM
 • Công xuất: 10KVA - 160KVA
 • Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ - Châu Âu
Liên hệ

DỰ ÁN VÀ THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Tin tức

Thông báo nghỉ lễ 2-9-2022

Chi tiết

Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ mới NTECH trân trọng thông báo đến Quý khách hàng và Đối tác lịch nghỉ lễ 2-9-2022

NTECH GROUP - GIẢI THƯỞNG THƯƠNG HIỆU UY TÍN HÀNG ĐẦU CHÂU Á NĂM 2022

Chi tiết

NTECH chuẩn bị đón nhận một trong những giải thưởng danh giá nhất về uy tín thương hiệu, chất lượng sản phẩm; đó là giải thưởng “ Thương hiệu uy...

DỰ ÁN XÂY LẮP, SỬA CHỮA THIẾT BỊ CÁC TRẠM BIẾN ÁP 110KV ĐIỆN LỰC HẢI DƯƠNG

Chi tiết

NTECH vừa hoàn thành hạng mục cung cấp, lắp đặt hệ thống Tủ nạp ắc quy và các giàn ắc quy cho các trạm biến áp 110kV tại tỉnh Hải Dương.

ĐƯỜNG DÂY 220KV KIÊN BÌNH - PHÚ QUỐC - CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG DÂY 220KV VƯỢT BIỂN ĐẦU TIÊN Ở VIỆT NAM

Chi tiết

Dự án đường dây 220kV Kiên Bình – Phú Quốc được khởi công từ tháng 3/2019. Đây là dự án đường dây 220kV vượt biển đầu tiên được đầu tư xây dựng tại...

TẬP ĐOÀN NTECH

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MỚI

Thông tin liên hệ

Trụ Sở chính Miền Bắc:

 • Số 66, Lô B2 KĐT Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
 • 0243 56 56 036
 • 098 639 9898 - (Hotline)
 • hotline@ntech.com.vn

Trụ Sở chính Miền Nam:

 • Lầu 20, tòa nhà A&B, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM
 • 0976 58 38 98 - (Hotline)
 • banhang@ntech.com.vn

Trụ Sở chính Đà Nẵng:

 • Số 457/44/20 Tôn Đức Thắng, Quận Liên Chiểu, Tp.Đà Nẵng
 • 0988.281.466 - (Hotline)
 • banhang@ntech.com.vn

Thông tin liên hệ

Copyright © 2002 - 2017 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công Nghệ Mới
MIỀN BẮC - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MỚI: Số 66, Lô B2 KĐT Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 098 639 9898
MIỀN NAM - CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI NTECH: Lầu 20, tòa nhà A&B, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM 0976 58 38 98
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG: Số 457/44/20 Tôn Đức Thắng, Quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng 0976 58 38 98
MIỀN BẮC - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MỚI:
MIỀN NAM - CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI NTECH:
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG:
ZALO
HN
ZALO
HCM
X

design by: fditech.vn