TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ NTECH

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MỚI

TOP Doanh Nghiệp Uy Tín Việt Nam Thương hiệu Mạnh ASEAN STRONG BRANDS NTECH GROUP - SINCE 2002
BỘ LƯU ĐIỆN UPS OFFLINE - LINE INTERACTIVE UPS 1200VA-2200VA

BỘ LƯU ĐIỆN UPS OFFLINE - LINE INTERACTIVE UPS 1200VA-2200VA

 • Hãng: MAKELSAN
 • Công xuất: 1200VA - 2200VA
 • Xuất xứ: Turkey - EU
Liên hệ
BỘ LƯU ĐIỆN UPS ONLINE POWERPACK SE & SE RT SERIES 1kVA/2kVA/3KVA

BỘ LƯU ĐIỆN UPS ONLINE POWERPACK SE & SE RT SERIES 1kVA/2kVA/3KVA

 • Hãng: MAKELSAN
 • Công xuất: 1 - 3 kVA
 • Xuất xứ: Turkey - EU
Liên hệ
BỘ LƯU ĐIỆN UPS ONLINE POWERPACK SE & SE RT SERIES 6kVA/10kVA 1:1 PHASE

BỘ LƯU ĐIỆN UPS ONLINE POWERPACK SE & SE RT SERIES 6kVA/10kVA 1:1 PHASE

 • Hãng: MAKELSAN
 • Công xuất: 6kVA - 10kVA
 • Xuất xứ: Turkey - EU
Liên hệ
BỘ LƯU ĐIỆN UPS ONLINE MAKELSAN POWERPACK SE 10kVA - 15kVA - 20kVA

BỘ LƯU ĐIỆN UPS ONLINE MAKELSAN POWERPACK SE 10kVA - 15kVA - 20kVA

 • Hãng: MAKELSAN
 • Công xuất: 10kVA - 15kVA - 20kVA
 • Xuất xứ: Turkey - EU
Liên hệ
BỘ LƯU ĐIỆN UPS ONLINE BOXER S SERIES 10kVA - 15kVA - 20kVA

BỘ LƯU ĐIỆN UPS ONLINE BOXER S SERIES 10kVA - 15kVA - 20kVA

 • Hãng: MAKELSAN
 • Công xuất: 10kVA - 15kVA - 20kVA
 • Xuất xứ: Turkey - EU
Liên hệ
BỘ LƯU ĐIỆN UPS MAKELSAN BOXER SERIES 10kVA - 120kVA

BỘ LƯU ĐIỆN UPS MAKELSAN BOXER SERIES 10kVA - 120kVA

 • Hãng: MAKELSAN
 • Công xuất: 10kVA - 120kVA
 • Xuất xứ: Turkey - EU
Liên hệ
BỘ LƯU ĐIỆN UPS ONLINE LEVELUPS SERIES 10kVA - 1000kVA PHASE

BỘ LƯU ĐIỆN UPS ONLINE LEVELUPS SERIES 10kVA - 1000kVA PHASE

 • Hãng: MAKELSAN
 • Công xuất: 10kVA - 1000KVA (3:3 PHASE)
 • Xuất xứ: Turkey - EU
Liên hệ
BỘ LƯU ĐIỆN UPS MAKELSAN LEVELUPS T3 | T4 SERIES 10kVA - 200kVA

BỘ LƯU ĐIỆN UPS MAKELSAN LEVELUPS T3 | T4 SERIES 10kVA - 200kVA

 • Hãng: MAKELSAN
 • Công xuất: 10kVA - 200kVA
 • Xuất xứ: Turkey - EU
Liên hệ
BỘ LƯU ĐIỆN ONLINE UPS MODULAR MAKELSAN PM SERIES 10kVA - 2080kVA

BỘ LƯU ĐIỆN ONLINE UPS MODULAR MAKELSAN PM SERIES 10kVA - 2080kVA

 • Hãng: MAKELSAN
 • Công xuất: 10kVA - 2080kVA
 • Xuất xứ: Turkey - EU
Liên hệ
BỘ ỔN ĐỊNH ĐIỆN ÁP MST SERIES 10kVA - 2000kVA (STATIC VOLTAGE STABILIZER)

BỘ ỔN ĐỊNH ĐIỆN ÁP MST SERIES 10kVA - 2000kVA (STATIC VOLTAGE STABILIZER)

 • Hãng: MAKELSAN
 • Công xuất: 10kVA - 2000kVA
 • Xuất xứ: Turkey - EU
Liên hệ
BỘ LƯU ĐIỆN UPS BORRI B8031FXS 10kVA-20kVA 3:1 PHASE - 3:3 PHASE

BỘ LƯU ĐIỆN UPS BORRI B8031FXS 10kVA-20kVA 3:1 PHASE - 3:3 PHASE

 • Hãng: BORRI
 • Công xuất: 10kVA - 20kVA 3:1 / 3:3
 • Xuất xứ: ITALY - EU
Liên hệ
BỘ LƯU ĐIỆN UPS INGENIO COMPACT 10kVA-20kVA 3 PHASE

BỘ LƯU ĐIỆN UPS INGENIO COMPACT 10kVA-20kVA 3 PHASE

 • Hãng: BORRI
 • Công xuất: 10kVA - 20kVA 3:3
 • Xuất xứ: ITALY - EU
Liên hệ
BỘ LƯU ĐIỆN UPS INGENIO PLUS SERIES 30kVA-160kVA 3:3 PHASE

BỘ LƯU ĐIỆN UPS INGENIO PLUS SERIES 30kVA-160kVA 3:3 PHASE

 • Hãng: BORRI
 • Công xuất: 30kVA - 160kVA 3:3
 • Xuất xứ: ITALY -EU
Liên hệ
BỘ LƯU ĐIỆN UPS INGENIO MAX SERIES 200kVA-500kVA 3:3 PHA

BỘ LƯU ĐIỆN UPS INGENIO MAX SERIES 200kVA-500kVA 3:3 PHA

 • Hãng: BORRI
 • Công xuất: 200kVA - 500kVA 3:3
 • Xuất xứ: ITALY - EU
Liên hệ
BỘ LƯU ĐIỆN UPS B9000FXS 60kVA-300kVA & B9600FXS 400kVA-800kVA 3:3 PHASE

BỘ LƯU ĐIỆN UPS B9000FXS 60kVA-300kVA & B9600FXS 400kVA-800kVA 3:3 PHASE

 • Hãng: BORRI
 • Công xuất: 60kVA - 800kVA 3:3
 • Xuất xứ: ITALY - EU
Liên hệ
BỘ LƯU ĐIỆN UPS TESCOM TEOS+ 100 & TEOS+ 100RT SERIES 6kVA-10kVA

BỘ LƯU ĐIỆN UPS TESCOM TEOS+ 100 & TEOS+ 100RT SERIES 6kVA-10kVA

 • Hãng: TESCOM
 • Công xuất: 6kVA - 10kVA
 • Xuất xứ: Turkey - EU
Liên hệ
BỘ LƯU ĐIỆN UPS TESCOM TEOS+ 200RT SERIES 10kVA-20kVA

BỘ LƯU ĐIỆN UPS TESCOM TEOS+ 200RT SERIES 10kVA-20kVA

 • Hãng: TESCOM
 • Công xuất: 10kVA - 20kVA
 • Xuất xứ: Turkey - EU
Liên hệ
BỘ LƯU ĐIỆN UPS TESCOM DS POWER 200SH SERIES 10kVA-20kVA 3:1 PHASE

BỘ LƯU ĐIỆN UPS TESCOM DS POWER 200SH SERIES 10kVA-20kVA 3:1 PHASE

 • Hãng: TESCOM
 • Công xuất: 10kVA - 20kVA 3:1
 • Xuất xứ: Turkey - EU
Liên hệ
BỘ LƯU ĐIỆN UPS TESCOM DS POWER H SERIES 10kVA - 500kVA

BỘ LƯU ĐIỆN UPS TESCOM DS POWER H SERIES 10kVA - 500kVA

 • Hãng: TESCOM
 • Công xuất: 10kVA - 500kVA
 • Xuất xứ: Turkey - EU
Liên hệ
BỘ LƯU ĐIỆN UPS TESCOM MODULE MTI250 - MTI300 - MTI500 SERIES 25kVA - 1500kVA

BỘ LƯU ĐIỆN UPS TESCOM MODULE MTI250 - MTI300 - MTI500 SERIES 25kVA - 1500kVA

 • Hãng: TESCOM
 • Công xuất: 25kVA - 1500kVA
 • Xuất xứ: Turkey - EU
Liên hệ
TỦ SẠC ẮC QUY CÔNG NGHIỆP PMI - TURKEY 12VDC/10A-400A

TỦ SẠC ẮC QUY CÔNG NGHIỆP PMI - TURKEY 12VDC/10A-400A

 • Hãng: PMI
 • Công xuất: 12VDC/10-400A
 • Xuất xứ: Turkey - EU
Liên hệ
TỦ SẠC ẮC QUY CÔNG NGHỆP PMI - TURKEY 24VDC/10A-400A

TỦ SẠC ẮC QUY CÔNG NGHỆP PMI - TURKEY 24VDC/10A-400A

 • Hãng: PMI
 • Công xuất: 24VDC/10-400A
 • Xuất xứ: Turkey - EU
Liên hệ
TỦ SẠC ẮC QUY CÔNG NGHIỆP PMI - TURKEY 48VDC/10A-400A

TỦ SẠC ẮC QUY CÔNG NGHIỆP PMI - TURKEY 48VDC/10A-400A

 • Hãng: PMI
 • Công xuất: 48VDC/10-400A
 • Xuất xứ: Turkey - EU
Liên hệ
TỦ SẠC ẮC QUY CÔNG NGHIỆP PMI - TURKEY 110VDC/10A-1000A

TỦ SẠC ẮC QUY CÔNG NGHIỆP PMI - TURKEY 110VDC/10A-1000A

 • Hãng: PMI
 • Công xuất: 110VDC/10-1000A
 • Xuất xứ: Turkey - EU
Liên hệ
TỦ SẠC ẮC QUY CÔNG NGHIỆP PMI - TURKEY 220VDC/10A-1000A

TỦ SẠC ẮC QUY CÔNG NGHIỆP PMI - TURKEY 220VDC/10A-1000A

 • Hãng: PMI
 • Công xuất: 220VDC/10-1000A
 • Xuất xứ: Turkey - EU
Liên hệ
ẮC QUY CHÌ ACID HÃNG DYNEX - EXIDE - INDIA - DÒNG EP 12V/7,5Ah - 200Ah

ẮC QUY CHÌ ACID HÃNG DYNEX - EXIDE - INDIA - DÒNG EP 12V/7,5Ah - 200Ah

 • Hãng: DYNEX - EXIDE - India
 • Công xuất: 12V | 7,5 - 200Ah (loại AGM VRLA)
 • Xuất xứ: India
Liên hệ
ẮC QUY CHÌ ACIDE - GEL HÃNG DYNEX - EXIDE - INDIA - DÒNG OPzV 2V/200Ah - 3000Ah

ẮC QUY CHÌ ACIDE - GEL HÃNG DYNEX - EXIDE - INDIA - DÒNG OPzV 2V/200Ah - 3000Ah

 • Hãng: DYNEX - EXIDE - India
 • Công xuất: OPzV 2V | 200 - 3000Ah
 • Xuất xứ: India
Liên hệ
ẮC QUY CHÌ ACIDE - GEL HÃNG DYNEX - EXIDE - INDIA - DÒNG OPzS 2V /100Ah - 3200Ah

ẮC QUY CHÌ ACIDE - GEL HÃNG DYNEX - EXIDE - INDIA - DÒNG OPzS 2V /100Ah - 3200Ah

 • Hãng: DYNEX - EXIDE - India
 • Công xuất: OPzS 2V | 100 - 3200Ah
 • Xuất xứ: India
Liên hệ
ẮC QUY CHÌ ACID MAKELSAN - TURKEY DÒNG FM 12V/7Ah - 200Ah

ẮC QUY CHÌ ACID MAKELSAN - TURKEY DÒNG FM 12V/7Ah - 200Ah

 • Hãng: MAKELSAN
 • Công xuất: 12Volt / 7Ah - 200Ah (loại AGM VRLA)
 • Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ - Châu Âu
Liên hệ
ẮC QUY CHì ACID HÃNG EXIDE - INDIA - DÒNG NMST 2V/500Ah - 6000Ah

ẮC QUY CHì ACID HÃNG EXIDE - INDIA - DÒNG NMST 2V/500Ah - 6000Ah

 • Hãng: EXIDE - India
 • Công xuất: 2V | 500 - 6000Ah (loại SMF VRLA)
 • Xuất xứ: India
Liên hệ
ẮC QUY KIỀM NI-CD HÃNG HENGMING - CHINA 1,2V/10Ah - 1200Ah

ẮC QUY KIỀM NI-CD HÃNG HENGMING - CHINA 1,2V/10Ah - 1200Ah

 • Hãng: HENGMING
 • Công xuất: 1,2V | 10 - 1200Ah (loại Ni-Cd)
 • Xuất xứ: Hengming - China
Liên hệ
ẮC QUY CHÌ ACID HÃNG VISION - VIỆT NAM - DÒNG CL 2V/100Ah - 3000Ah

ẮC QUY CHÌ ACID HÃNG VISION - VIỆT NAM - DÒNG CL 2V/100Ah - 3000Ah

 • Hãng: VISION
 • Công xuất: 2 Volt / 100Ah - 3000Ah (loại AGM VRLA)
 • Xuất xứ: VIỆT NAM
Liên hệ
ẮC QUY KIỀM NI-CD KPL HÃNG HENGMING

ẮC QUY KIỀM NI-CD KPL HÃNG HENGMING

 • Hãng: HENGMING
 • Công xuất: Mẫu KPL: Từ 10Ah đến 1200Ah (Tùy theo model)
 • Xuất xứ: Hengming - China
Liên hệ
ẮC QUY KIỀM NI-CD KPM HÃNG HENGMING

ẮC QUY KIỀM NI-CD KPM HÃNG HENGMING

 • Hãng: HENGMING
 • Công xuất: Mẫu KPL: Từ 10Ah đến 1200Ah (Tùy theo model)
 • Xuất xứ: Hengming - China
Liên hệ
ẮC QUY LITHIUM ION KPC - KOREA 1Ah - 400 Ah

ẮC QUY LITHIUM ION KPC - KOREA 1Ah - 400 Ah

 • Hãng: KPC - Hàn Quốc
 • Công xuất: 1 ~ 400 Ah
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
Liên hệ
ẮC QUY KIỀM NI-CD KPX HÃNG HENGMING

ẮC QUY KIỀM NI-CD KPX HÃNG HENGMING

 • Hãng: HENGMING
 • Công xuất: Mẫu KPX: Từ 10Ah đến 300Ah (Tùy theo model)
 • Xuất xứ: Hengming - China
Liên hệ
 ẮC QUY KIỀM NI-CD KPH HÃNG HENGMING

ẮC QUY KIỀM NI-CD KPH HÃNG HENGMING

 • Hãng: HENGMING
 • Công xuất: KPH 1,2V HengMing
 • Xuất xứ: Hengming - China
Liên hệ
TỦ INVERTER CÔNG NGHIỆP PMI 5kVA

TỦ INVERTER CÔNG NGHIỆP PMI 5kVA

 • Hãng: PMI
 • Công xuất: 5kva
 • Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ - Châu Âu
Liên hệ
TỦ INVERTER CÔNG NGIỆP PMI 10kVA

TỦ INVERTER CÔNG NGIỆP PMI 10kVA

 • Hãng: PMI
 • Công xuất: 10kVA
 • Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ - Châu Âu
Liên hệ
BỘ CHUYỂN ĐỔI NGUỒN CONVERTER PMI 110/220 VDC

BỘ CHUYỂN ĐỔI NGUỒN CONVERTER PMI 110/220 VDC

 • Hãng: PMI
 • Công xuất: 110/220 VDC
 • Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ - Châu Âu
Liên hệ
BỘ CHUYỂN ĐỔI NGUỒN CONVERTER PMI 220/48 VDC

BỘ CHUYỂN ĐỔI NGUỒN CONVERTER PMI 220/48 VDC

 • Hãng: PMI
 • Công xuất: 220/48 VDC
 • Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ - Châu Âu
Liên hệ
HOME UPS / INVERTER

HOME UPS / INVERTER

 • Hãng: MAKELSAN
 • Công xuất: 600 - 5000VA
 • Xuất xứ: Turkey
Liên hệ
MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL CGM - ITALY - SERIES P 100-200KVA 50HZ

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL CGM - ITALY - SERIES P 100-200KVA 50HZ

 • Hãng: CGM
 • Công xuất: 100kVA - 200kVA (50Hz)
 • Xuất xứ: Italy - EU
Liên hệ
MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL MAKELSAN - TURKEY - SERIES MJD 22kVA-700KVA 50HZ

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL MAKELSAN - TURKEY - SERIES MJD 22kVA-700KVA 50HZ

 • Hãng: MAKELSAN
 • Công xuất: 22kVA - 700kVA (50Hz)
 • Xuất xứ: Turkey - EU
Liên hệ
MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL MAKELSAN - TURKEY - SERIES MJB 500kVA-750kVA 50HZ

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL MAKELSAN - TURKEY - SERIES MJB 500kVA-750kVA 50HZ

 • Hãng: MAKELSAN
 • Công xuất: 500kVA - 750kVA (50Hz)
 • Xuất xứ: Turkey - EU
Liên hệ
MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL TEKSAN - TURKEY - SERIES BD 550kVA-750kVA 50HZ

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL TEKSAN - TURKEY - SERIES BD 550kVA-750kVA 50HZ

 • Hãng: Teksan
 • Công xuất: 550kVA - 750kVA (50Hz)
 • Xuất xứ: Turkey - EU
Liên hệ
MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL TEKSAN - TURKEY - SERIES TJ 825-1400KVA 50HZ

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL TEKSAN - TURKEY - SERIES TJ 825-1400KVA 50HZ

 • Hãng: Teksan
 • Công xuất: 825kVA - 1400kVA (50Hz)
 • Xuất xứ: Turkey - EU
Liên hệ
PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI POLY SOLAR PANEL AS-P72/310W-345W

PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI POLY SOLAR PANEL AS-P72/310W-345W

 • Hãng: ANKARA SOLAR
 • Công xuất: 310 - 345W
 • Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ -Châu Âu
Liên hệ
PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ANKARA SOLAR AS-M60/280W-310W

PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ANKARA SOLAR AS-M60/280W-310W

 • Hãng: ANKARA SOLAR
 • Công xuất: 280W - 310W
 • Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ -Châu Âu
Liên hệ
TẤM PIN MẶT TRỜI LP166*166-M-72-MH/430W - 450W

TẤM PIN MẶT TRỜI LP166*166-M-72-MH/430W - 450W

 • Hãng: LEAPTON
 • Công xuất: 430 - 450 (W)
 • Xuất xứ: JAPAN
Liên hệ
BỘ CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SOLAR CONVERTER 10KW-20KW-40KW

BỘ CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SOLAR CONVERTER 10KW-20KW-40KW

 • Hãng: TESCOM
 • Công xuất: 10/20/40KW
 • Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ - Châu Âu
Liên hệ
BỘ LƯU ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI HYBRID UPS DS300HB 10KVA - 160KVA

BỘ LƯU ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI HYBRID UPS DS300HB 10KVA - 160KVA

 • Hãng: TESCOM
 • Công xuất: 10KVA - 160KVA
 • Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ - Châu Âu
Liên hệ

DỰ ÁN VÀ THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Tin tức

NTECH Hoàn Thành Dự Án Cung Cấp Thiết Bị Chuyển Đổi Tần Số MFC 500KVA 60Hz - Makelsan Cho Dự Án Điện Gió Hải Long

Chi tiết

NTECH Hoàn Thành Dự Án Cung Cấp Thiết Bị Chuyển Đổi Tần Số MFC 500KVA 60Hz - Makelsan Cho Dự Án Điện Gió Hải Long

[TUYỂN DỤNG] - NHÂN VIÊN KINH DOANH - NTECH 2023

Chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH NTECH 2023

[TUYỂN DỤNG] - NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ - NTECH 2023

Chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ NTECHGROUP 2023

Tầm Quan Trọng của Hệ Thống Nguồn DC và Tủ Sạc Ắc Quy PMI - Turkey trong Trạm Biến Áp Không Người Trực tại Việt Nam

Chi tiết

Tầm Quan Trọng của Hệ Thống Nguồn DC và Tủ Sạc Ắc Quy PMI - Turkey trong Trạm Biến Áp Không Người Trực tại Việt Nam

TẬP ĐOÀN NTECH

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MỚI

Thông tin liên hệ

Trụ Sở chính Miền Bắc:

 • Ô 15 TT5.1 KĐT Lexington Estate (Ao Sào), Hoàng Mai, Hà Nội
 • 0243 56 56 036
 • 098 639 9898 - (Hotline)
 • hotline@ntech.com.vn

Trụ Sở chính Miền Nam:

 • Số 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM
 • 0976 58 38 98 - (Hotline)
 • banhang@ntech.com.vn

Trụ Sở chính Đà Nẵng:

 • Số 457 Tôn Đức Thắng, Quận Liên Chiểu, Tp.Đà Nẵng
 • 0988.281.466 - (Hotline)
 • banhang@ntech.com.vn

Thông tin liên hệ

Copyright © 2002 - 2017 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công Nghệ Mới
MIỀN BẮC - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MỚI: Ô 15 TT5.1 KĐT Lexington Estate, Hoàng Mai, Hà Nội 098 639 9898
MIỀN NAM - CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI NTECH: Lầu 20, tòa nhà A&B, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM 0976 58 38 98
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG: Số 457 Tôn Đức Thắng, Quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng 0976 58 38 98
MIỀN BẮC - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MỚI:
MIỀN NAM - CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI NTECH:
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG:
ZALO
HN
ZALO
HCM
X

design by: fditech.vn